ตำแหน่งที่ตั้ง

Kingfisher Heights, Kingfisher Bay Resort, Fraser Island , Fraser Island, ออสเตรเลีย